| 29. Januar 2017

| Eisenach

PEP Maienfest | 28. Mai 2017 | PEP Shopping Center | Eisenach

Wandelhalle Open-Air | Freitag, 10. Juni 2017 | Wandelhalle Eisenach

Reggae Night | 19. August 2017 | Wandelhalle Eisenach

| 26. August 2017 | Hotel auf der Wartburg | Eisenach

Weinfest | 2. September 2017 | Wandelhalle | Eisenach

Party No. Five | 18. November 2017
| Eisenach